struna search engine

image shadow

ljudsko oko

PDF ispis
short form
 
oko
definition
 

ljudski organ vida, optički sustav u kojemu je najvažniji dio konvergentna leća, koja stvara sliku na mrežnici na kojoj se slika pretvara u električne impulse

equivalents
 

english: human eye

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici