struna search engine

image shadow

ljetno nadvođe za teret drva

PDF ispis
definition
 

najmanje nadvođe za teret drva u ljetnome razdoblju

vrela
equivalents
 

english: summer timber freeboard

classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja