struna search engine

image shadow

ljepenka

noun f. sl.
definition
 

proizvod veće površinske mase od kartona i deblji od njega, dobiven iz miješanoga otpadnog papira i sastavljen od jednoga sloja ili više slojeva

equivalents
 

english: pasteboard

subordinate terms
 
bitumenska ljepenka, izolacijska ljepenka, siva ljepenka
classification
 

polje: temeljne tehničke znanosti
grana: materijali
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja

source
 

source of term: Kljajić, F. Kemijska prerada drva. Zagreb : Školska knjiga, 2000.