struna search engine

image shadow

lisabonska strategija

definition
 

strategija pokrenuta na Europskome vijeću u Lisabonu u ožujku 2000. s ciljem pretvaranja EU-a u najkonkurentnije gospodarstvo na svijetu i postizanja pune zaposlenosti do 2010. godine

equivalents
 

english: Lisbon strategy

german: Lissabon-Strategie, Strategie von Lissabon

french: stratégie de Lisbonne

slovene: lizbonska strategija

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije