struna search engine

image shadow

likvidnost

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

sposobnost poduzeća da podmiruje svoje kratkoročne obveze o njihovu dospijeću

vrela
context
 
Ako se analiza provodi, primjerice za bankara koji razmišlja o tome hoće li odobriti kratkoročni kredit poduzeću, tada se naglasak stavlja na postojeću financijsku situaciju i blisku budućnost poduzeća, tj. naglašava se značenje pokazatelja koji mjere likvidnost.
vrela
equivalents
 

english: liquidity

german: Liquidität

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja