struna search engine

image shadow

likvidatura

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

kontrola knjigovodstvene isprave

vrela
context
 
Kontrola ili provjera točnosti i vjerodostojnosti isprava provodi se na mjestu koje se naziva likvidatura, a provode je osobe koje su internim aktom poduzeća za to ovlaštene.
vrela
synonyms
 

admitted term: kontrola isprava

equivalents
 

english: accounting source document approval

german: Dokument Genehmigung

subordinate terms
 
centralizirana likvidatura, decentralizirana likvidatura
note
 
Pojam likvidatura upotrebljava se i kao naziv organizacijske jedinice zadužene za kontrolu knjigovodstvenih isprava.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja