struna search engine

image shadow

Liebigov zakon minimuma

PDF ispis
definition
 

zakon prema kojemu opstanak živih bića na nekome području nije određen ukupnom količinom svih za to potrebnih izvora nego samo najmanje raspoloživoga

vrela
synonyms
 

admitted term: Liebigov zakon, Liebigovo pravilo minimuma

equivalents
 

english: Liebig's law

note
 
U biološkoj su evoluciji procesi prilagodbe i prirodnoga odabira usklađeni sa zadanim minimalnim potencijalom okoliša. Prilagodba ide u smjeru kompenzacije ograničavajućega čimbenika razvoja, odnosno onoga koji je u okolišu najmanje raspoloživ.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji