struna search engine

image shadow

lema

noun f. sl.
definition
 

pomoćni teorem čiji se rezultat upotrebljava pri dokazivanju važnijega teorema

equivalents
 

english: lemma

french: lemme

classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi