struna search engine

image shadow

Lebesgueova izmjeriva funkcija

short form
 
Lebesgueova funkcija
definition
 

izmjeriva funkcija iz prostora mjere $(X,\Sigma)$ u prostor mjere $(\mathbf{C},\rm{B})$, pri čemu je $\mathbf{C}$ skup kompleksnih brojeva, a $\rm{B}$ Borelova sigma-algebra na polju kompleksnih brojeva

synonyms
 

admitted term: Lebesgueova integrabilna funkcija, funkcija izmjeriva po Lebesgueu

not recommended term: Lebesgue izmjeriva funkcija

equivalents
 

english: Lebesgue measurable function

note
 
Lebesgueova izmjeriva funkcija na prostoru mjere $(X,\Sigma)$ jest višeznačna funkcija takva da je praslika svakoga otvorenog podskupa skupa kompleksnih brojeva element $\sigma$-algebre $\Sigma$, što povlači da je praslika svakoga elementa Borelove $\sigma$-algebre $B$ također u $\Sigma$.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi