struna search engine

image shadow

Laurentov red

definition
 

red $\sum_{k=-n}^\infty c_k (z - a)^k$ u kompleksnoj varijabli $z$ čiji je $k$-ti član cijela potencija izraza $(z-a)$, pri čemu je $a$ odabrani kompleksni broj pomnožen s kompleksnim brojem $c_k$ kao koeficijentom i pri čemu je samo konačno mnogo članova s negativnim eksponentom različito od nule

equivalents
 

english: Laurent series

russian: ряд Лорана

classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi