struna search engine

image shadow

laserski rezonator

PDF ispis
definition
 

optički rezonator u laseru koji tvore jedno potpuno i jedno djelomično reflektirajuće koaksijalno zrcalo, namještena tako da omogućuju laserske oscilacije

equivalents
 

english: laser cavity

classification
 

polje: fizika
grana: atomska i molekulska fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici