struna search engine

image shadow

laplasijan

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

diferencijalni operator koji daje divergenciju gradijenta skalarne funkcije

equivalents
 

english: laplacian

equation
 
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici