struna search engine

image shadow

lantan

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

kemijski element atomskoga broja 57, 6. periode i 3. skupine, gustoće 6,16 g/cm3, tališta na 920 °C i vrelišta na 3464 °C

equivalents
 

english: lanthanum

symbol
 
note
 
Lantan je srebrnobijeli, kovni metal koji s vodom reagira i stvara vodik. Rabi se za dobivanje slitine s kobaltom i niklom te za izradu permanentnih magneta i grafitnih elektroda.
classification
 

polje: kemija
grana: anorganska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja