struna search engine

image shadow

laktoza

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

disaharid u kojemu su molekule β-ᴅ-galaktoze i β-ᴅ-glukoze povezane 1→4 glikozidnom vezom

equivalents
 

english: lactose, milk sugar

note
 
Laktoza se nalazi u mlijeku sisavaca.
attachment
 
laktoza
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja