struna search engine

image shadow

laktidi

noun m. pl.
PDF ispis
definition
 

ciklički esteri nastali višestrukom esterifikacijom između dviju ili više hidroksikarboksilnih kiselina

vrela
equivalents
 

english: lactides

note
 
Prema broju hidroksikarboksilnih kiselina označuju se kao dilaktidi, trilaktidi itd.
attachment
 
laktidi
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja