struna search engine

image shadow

kvartalno izvješće interne revizije

PDF ispis
definition
 

izvješće funkcije interne revizije u kojemu se sažimaju i predstavljaju rezultati rada odjela interne revizije tijekom kvartalnoga razdoblja te koje se uspoređuje s kvartalnim planom interne revizije kako bi se utvrdio stupanj njegova ostvarenja

vrela
equivalents
 

english: quartal internal audit report

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja