struna search engine

image shadow

kvaliteta dobiti

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj kojim se mjeri omjer novčanoga toka iz poslovnih aktivnosti u ostvarenome obračunskom rezultatu poslovanja

equivalents
 

english: quality of income, earnings quality

note
 
Formula za izračun: kvaliteta dobiti = novčani tok iz poslovnih aktivnosti / dobit iz poslovnih aktivnosti.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja