struna search engine

image shadow

kutijasti nosač

PDF ispis
definition
 

nosač četvrtastoga zatvorenog ili otvorenog presjeka

vrela
context
 
Nepoduprti raspon l, elemenata naboranih pregrada je njihova duljina od dna do palube, ili do vertikalnog ili horizontalnog nosača. Ako je naborana pregrada vezana za kutijasti nosač usporedivo male krutosti, i njihova visina se uključuje u l, osim ako se drukčije dokaže proračunom.
vrela
equivalents
 

english: box girder

classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja