struna search engine

image shadow

krivulja poluga nagibnoga momenta

PDF ispis
definition
 

krivulja kojom se predstavljaju vrijednosti poluga nagibnoga momenta za različite kutove nagiba broda

context
 
Krivulju poluga nagibnog momenta konstruiramo na temelju vrijednosti poluge nagibnog momenta za uspravan brod i poluge nagibnog momenta za kut od 40 stupnjeva.
vrela
equivalents
 

english: heeling arm curve

classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja