struna search engine

image shadow

krivulja drugoga reda

PDF ispis
definition
 

ravninska krivulja čije su točke nultočke jednadžbe dane polinomom drugoga reda

equivalents
 

english: curve of degree 2

note
 
Katkad se gledaju i neravninske krivulje danoga reda, no tada je definicija složenija jer gledamo sustave jednadžba. U projektivnoj se geometriji razlikuju red i stupanj krivulje s različitim definicijama.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi