struna search engine

image shadow

kritičko ispitivanje poslovanja i prikupljanje revizijskih dokaza

PDF ispis
definition
 

faza procesa interne revizije u kojoj interni revizor prikuplja, analizira, interpretira i dokumentira informacije da bi utemeljio i opravdao revizijske nalaze i rezultate

vrela
equivalents
 

english: critical review of business and gathering audit evidence

note
 
Kritičko ispitivanje poslovanja i prikupljanje revizijskih dokaza kao faza revizijskoga procesa nije ograničeno samo na internu reviziju nego se uobičajeno primjenjuje i u drugim vrstama revizije.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja