struna search engine

image shadow

kriteriji Altmark

definition
 

četiri kumulativna uvjeta koja je uspostavio Sud Europskih zajednica u presudi Altmark prema kojima se utvrđuje je li naknada za obavljanje usluga od općega gospodarskog interesa državna potpora

vrela
synonyms
 

admitted term: Altmark-kriteriji

equivalents
 

english: Altmark criteria

german: Altmark-Kriterien

french: critères Altmark

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije