struna search engine

image shadow

kriterij disproporcionalnosti

definition
 

kriterij koji se primjenjuje u razmatranju je li kod postojanja materijalnoga nedostatka robe određeno pravno sredstvo dostupno, ponajprije popravak ili zamjena robe

vrela
synonyms
 

admitted term: kriterij nerazmjernosti

equivalents
 

english: disproportionality criterion

german: Unverhältnismäßigkeits-Kriterium

french: critère de disproportion

note
 
U skladu s čl. 3. st. 3. Direktive 99/44/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o nekim aspektima prodaje robe široke potrošnje i popratnim jamstvima potrošač može prvenstveno zahtijevati od trgovca popravak robe ili zamjenu robe, osim ako je to nemoguće ili "nerazmjerno". Pravno sredstvo za otklanjanje materijalnoga nedostatka robe smatra se nerazmjernim ako trgovcu nameće troškove koji su u usporedbi s alternativnim pravnim sredstvom nerazumni, pritom vodeći računa o vrijednosti koju bi roba imala bez nedostatka, o važnosti nedostatka i o tome bi li alternativno pravno sredstvo moglo biti sprovedeno bez znatnih neugodnosti za potrošača. Iz odredaba Direktive 99/44/EZ nije potpuno jasno odnosi li se kriterij disproporcionalnosti samo na razmatranje pravnih sredstava popravka robe i zamjene robe ili i pravnih sredstava sniženja cijene i raskida ugovora. Odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke ne predviđaju kriterij disproporcionalnosti za određivanje je li određeno pravno sredstvo dostupno. Međutim, isti rezultat može se postići tumačenjem zakonskih odredaba o materijalnim nedostatcima u skladu s načelom savjesnosti i poštenja: temeljem čl. 4. Zakona o obveznim odnosima "u zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa sudionici su dužni pridržavati se načela savjesnosti i poštenja".
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije