struna search engine

image shadow

kreditni posrednik

definition
 

fizička ili pravna osoba koja ne djeluje kao vjerovnik i koja u okviru svoje profesionalne ili poslovne djelatnosti koju obavlja za određenu protuvrijednost, a koja se može sastojati u novčanoj činidbi ili drugoj ugovorenoj gospodarskoj koristi, potrošačima predstavlja ili nudi ugovore o kreditu, pomaže oko drugih pripremnih radnja za sklapanje ugovora o kreditu ili u ime vjerovnika sklapa ugovore o kreditu s potrošačima

vrela
equivalents
 

english: credit intermediary

german: Kreditvermittler

french: intermédiaire de crédit

italian: intermediario del credito

note
 
U smislu čl. 2. toč. 6. Zakona o potrošačkom kreditiranju "kreditni posrednik je fizička ili pravna osoba koja nije vjerovnik i koja u okviru svojeg posla ili zanimanja, za naknadu u novcu ili u drugom dogovorenom financijskom obliku: prezentira ili nudi ugovore o kreditu potrošačima, pomaže potrošačima poduzimanjem pripremnih radnji u vezi s drugim ugovorima o kreditu osim onih iz alineje 1. ove točke, ili sklapa ugovore o kreditu s potrošačima u ime vjerovnika". Treba naglasiti da je u alineji 2. zbog pogreške u prijevodu došlo do značajnoga odstupanja od čl. 3. sl. f) Direktive 2008/48/EZ, prema kojemu kreditni posrednik potrošačima pomaže oko drugih, izvan onih pod i) navedenih pripremnih radnja oko sklapanja ugovora. Prema čl. 7. Direktive 2008/48/EZ i čl. 7. Zakona o potrošačkom kreditiranju dobavljači proizvoda ili pružatelji usluga koji djeluju u svojstvu kreditnih posrednika u pomoćnoj ulozi izuzeti su od obveze pružanja predugovornih informacija potrošaču.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije