struna search engine

image shadow

kratkotrajna imovina

PDF ispis
definition
 

imovina za koju se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u razdoblju kraćemu od jedne godine ili jednoga normalnog poslovnog ciklusa

vrela
synonyms
 

admitted term: tekuća imovina, obrtna imovina

equivalents
 

english: short-term asset, current asset

subordinate terms
 
kratkotrajna financijska imovina, kratkotrajna potraživanja, novac, zalihe
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja