struna search engine

image shadow

korisnik državne potpore

definition
 

pravna ili fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga, a koristi se nekim od oblika državne potpore

vrela
equivalents
 

english: beneficiary of aid

german: Empfänger einer Beihilfe, begünstigtes Unternehmen

french: bénéficiaire d'une aide

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije