struna search engine

image shadow

kopolikondenzacija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

kondenzacijska polimerizacija u kojoj je uključeno više tipova monomera pri čemu se izdvajaju niskomolekulni nusprodukti

vrela
equivalents
 

english: copolycondensation

german: Copolykondensation

note
 
Polimere načinjene kondenzacijskom polimerizacijom dvaju sastojaka (ili monomera), pri čemu svaki od polimera ima dvije istovjetne reaktivne skupine, moguće je vizualizirati kao reaktivne u istome omjeru dajući time opetovanu jedinicu (mer). Takav polimer može se predstaviti kao onaj s jediničnom konstitucijskom opetovanom jedinicom i moguće ga je označiti kao homopolimer. To se može primijeniti isključivo u istome omjeru početnih sastojaka. Poli(etilen-tereftalat) i poliamid 66 primjeri su takvih polimera.
classification
 

polje: kemijsko inženjerstvo
projekt: Elektronički rječnik polimerstva – hrvatsko-englesko-njemački