struna search engine

image shadow

koncentrična pjegavost suncokreta

PDF ispis
definition
 

bolest suncokreta koja napada sve organe, praveći u početku male pjege okruglasta oblika, a kasnije, posebice na lišću, te pjege postaju veće, poligonalna oblika i tada se u njima jasno vide koncentrični krugovi

vrela
equivalents
 

english: alternaria leaf spot of sunflower

german: Alternaria-Blattfleckenkrankheit der Sonnenblume

latin: Alternaria alternata, Alternaria tenuis

french: alternariose du tournesol

note
 
Uzročnik koncentrične pjegavosti suncokreta Alternaria tenuis jedna je od najčešće izoliranih gljiva s različitih kultiviranih i korovnih biljaka širom svijeta. Latinska istovrijednica označuje uzročnika, a rabi se prema E. M. Friesu i K. Keissleru, 1912, a sinonim Alternaria tenuis prema Neesu, 1817.
attachment
 
koncentrična pjegavost suncokreta
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini