struna search engine

image shadow

koncentrična pjegavost kivike

PDF ispis
definition
 

bolest kivike koja na starim listovima prouzročuje sivkastosmeđe pjege koje mogu zahvatiti cijelu plojku i dovesti do sušenja listova

vrela
equivalents
 

english: alternaria leaf spot of kiwi

german: Alternaria-Blattfleckenkrankheit des Kiwi

latin: Alternaria alternata

note
 
Latinska istovrijednica označuje uzročnika, a rabi se prema (Fries) Keissleru. Sinonim je Alternaria tenuis prema C. G. Nessu.
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini