struna search engine

image shadow

koncentrična mrka pjegavost soje

PDF ispis
definition
 

bolest soje koja napada sve dijelove biljke, a kod jakoga napada dolazi i do otpadanja listova, mahune su prekrivene pjegama i u njima je sjeme slabo naliveno, slabije kvalitete i niže klijavosti

vrela
equivalents
 

english: leaf blight of soybean

german: Fleckenkrankheit der Sojabohne

latin: Alternaria alternata

note
 
Latinska istovrijednica označuje uzročnika, a rabi se prema (Fries) Keissleru, 1912.
attachment
 
koncentrična mrka pjegavost soje
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini