struna search engine

image shadow

kompletiranje revizije

PDF ispis
definition
 

faza revizije u kojoj revizor obavlja dodatne revizijske postupke koji prethode izražavanju revizorova mišljenja

context
 
Unatoč tome, zbog širokog područja njihove primjene u procesu revizije financijskih izvještaja (u fazi planiranja, provođenja i kompletiranja revizije), zbog nižih troškova u odnosu na primjenu ostalih metoda prikupljanja revizijskih dokaza i spoznaja o poslovanju klijenta do kojih se dolazi njihovim korištenjem, uloga je analitičkih postupaka nezamjenjiva u revizijskom procesu.
vrela
synonyms
 

admitted term: sveobuhvatan pregled

equivalents
 

english: completing the audit

subordinate terms
 
razmatranje naknadnih događaja, razmatranje nepredviđenih obveza, završni postupci procjene revizijskih dokaza
note
 
Najznačajniji dodatni postupci u fazi kompletiranja revizije jesu razmatranje nepredviđenih obveza, razmatranje naknadnih događaja i završni postupci procjene revizijskih dokaza (Sever Mališ, Tušek, Žager, 2012., str. 281). Takve postupke obično provode voditelji revizijskoga tima koji imaju i intenzivniju suradnju s menadžmentom i odgovarajuće iskustvo s poslovanjem klijenta, s obzirom na to da ti postupci zahtijevaju višu razinu subjektivne procjene.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja