struna search engine

image shadow

komparativni financijski izvještaj

PDF ispis
definition
 

instrument analize financijskih izvještaja koji se upotrebljava za provedbu horizontalne analize

context
 
Komparativni financijski izvještaji podloga su za provedbu horizontalne analize bilance i računa dobiti i gubitka. Zaključci o poboljšanjima, stagniranju ili smanjivanju određenih računovodstvenih kategorija najbolje se mogu izvesti ako se komparacija provodi za nekoliko uzastopnih godina.
vrela
synonyms
 

admitted term: usporedni financijski izvještaj

equivalents
 

english: comparative financial statement

subordinate terms
 
komparativna bilanca, komparativni izvještaj o novčanim tokovima, komparativni račun dobiti i gubitka
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja