struna search engine

image shadow

Kohezijski fond

name
PDF ispis
definition
 

instrument regionalne politike osnovan radi djelomičnoga financiranja zaštite okoliša i prometne infrastrukture od zajedničkoga interesa u cilju unapređenja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije i solidarnosti među državama članicama čiji je BNP manji od 90% prosjeka u Uniji

equivalents
 

english: Cohesion Fund

german: Kohäsionsfonds

french: fonds de cohésion

note
 
Osnovan je Uredbom Vijeća (EZ) br. 1164/94 od 16. svibnja 1994. o osnivanju Kohezijskoga fonda, koja je izmijenjena i dopunjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1265/1999 od 21. lipnja 1999.
classification
 

potpodručje: izvori prava EU-a
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije