struna search engine

image shadow

koeficijent zaduženosti

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj statičke zaduženosti kojim se ocjenjuje omjer tuđih izvora u ukupnim izvorima financiranja poduzeća

context
 
Koeficijent zaduženosti i koeficijent vlastitog financiranja zajedno prikazuju strukturu izvora financiranja imovine pa u skladu s tim njihov zbroj mora biti 1. Isto tako, pomoću tih pokazatelja moguće je utvrditi omjer tuđeg kapitala (obveze) i vlastitog kapitala (glavnica).
vrela
equivalents
 

english: debt-to-assets ratio

german: Fremdkapitalquote

abbreviations and acronyms
 

croatian: KZ

note
 
Vrijednost ukupnih obveza treba uključivati sve obveze, uključujući stavke Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove i Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Formula za izračun glasi: KZ = ukupne obveze / ukupna imovina.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja