struna search engine

image shadow

koeficijent obrta obveza prema dobavljačima

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj aktivnosti kojim se ocjenjuje koliko puta godišnje poduzeće plati obveze prema dobavljačima

context
 
Baza za izračun novčanog jaza su pokazatelji aktivnosti i iz njih izvedeni dani vezivanja. Novčani jaz se izračunava kao omjer broja dana u godini i zbroja koeficijenta obrta potraživanja, koeficijenta obrta zaliha i negativnog koeficijenta obrta obveza prema dobavljačima.
vrela
equivalents
 

english: accounts payable turnover ratio, accounts payable ratio

german: Kreditorenumschlag

abbreviations and acronyms
 

croatian: KOD

subordinate terms
 
dani plaćanja obveza dobavljačima
note
 
Formula za izračun: KOD = materijalni troškovi / obveze prema dobavljačima. Najispravniji način izračuna pokazatelja jest da brojnik uključuje sve troškove povezane s dobavljačima. Koeficijenti obrta mogu se izračunati tako da se u nazivnik formule umjesto salda na dan stavi prosječna vrijednost obveza.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja