struna search engine

image shadow

koeficijent obrta kratkotrajne imovine

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj aktivnosti kojim se mjeri koliko djelotvorno poduzeće upotrebljava kratkotrajnu imovinu

context
 
Jedan od jednostavnijih pristupa izračuna brzine cirkulacije kratkotrajne imovine u poduzeću, a samim time i određivanja poželjne razine rezerve likvidnosti, je izračun koeficijenta obrta kratkotrajne imovine te iz njega izvedenog pokazatelja dana vezivanja kratkotrajne imovine.
vrela
synonyms
 

admitted term: koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine

equivalents
 

english: current assets turnover ratio, liquid assets turnover ratio

abbreviations and acronyms
 

croatian: KOKI

subordinate terms
 
dani vezivanja kratkotrajne imovine
note
 
Koeficijentom obrta kratkotrajne imovine preračunatim u dane vezivanja kratkotrajne imovine zapravo se može ocjenjivati trajanje poslovnoga ciklusa poduzeća. Koeficijenti obrta mogu se izračunavati tako da se u nazivnik formule umjesto salda na dan stavi prosječna vrijednost imovine. Formula za izračun glasi: KOKI = ukupni prihodi / kratkotrajna imovina.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja