struna search engine

image shadow

koeficijent obrta dugotrajne imovine

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj aktivnosti kojim se ocjenjuje koliko djelotvorno poduzeće upotrebljava dugotrajnu imovinu

equivalents
 

english: fixed assets turnover ratio, non-current assets turnover ratio

note
 
Koeficijenti obrta mogu se izračunati tako da se u nazivnik formule umjesto salda na dan stavi prosječna vrijednost imovine. Formula za izračun: KODI = ukupni prihodi / dugotrajna imovina.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja