struna search engine

image shadow

koeficijent financiranja

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj statičke zaduženosti kojim se ocjenjuje proporcija tuđih izvora u vlastitim izvorima financiranja poduzeća

equivalents
 

english: debt-to-equity ratio

german: Eigenkapitalüberdeckung, Verschuldungskoeffizient, Verschuldungsgrad

abbreviations and acronyms
 

croatian: KF

note
 
Brojni autori koeficijent financiranja smatraju mjerom financijske poluge. Vrijednost ukupnih obveza treba uključivati sve obveze, uključujući stavke Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove i Odgođeno plaćanje troškova i nedospjela naplata prihoda. Formula za izračun glasi: KF = ukupne obveze / kapital i rezerve.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja