struna search engine

image shadow

koeficijent financijske stabilnosti

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj likvidnosti kojim se ocjenjuje koliko se trajnih i dugoročnih izvora financiranja upotrebljava za financiranje dugotrajne imovine poduzeća

vrela
context
 
Koeficijent financijske stabilnosti predstavlja omjer dugotrajne imovine i kapitala uvećanog za dugoročne obveze. Ovaj pokazatelj, po definiciji, mora biti manji od 1 jer poduzeće dio svoje kratkotrajne imovine mora financirati iz kvalitetnih dugoročnih izvora tj. iz radnog kapitala.
vrela
equivalents
 

english: financial stability ratio

german: Finanzstabilität Koeffizient

abbreviations and acronyms
 

croatian: KFS

note
 
Formula za izračun glasi: KFS = dugotrajna imovina / (kapital i rezerve + dugoročne obveze). Za potrebe analize dugoročnim obvezama potrebno je pribrojiti stavku Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja