struna search engine

image shadow

Kodeks Zajednice o vizama

name
PDF ispis
short form
 
Kodeks o vizama
definition
 

instrument zajedničke vizne politike koji regulira postupke i uvjete za izdavanje viza državljanima trećih zemalja koji moraju imati vizu prilikom prelaska vanjske granice radi tranzita ili namjere boravka na teritoriju države članice najduže tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci

synonyms
 

admitted term: Zakonik Zajednice o vizama

slang: Zakonik o vizama

equivalents
 

english: Community Code on Visas, Visa Code

german: Visakodex der Gemeinschaft, Visakodex

french: code communautaire des visas, code des visas

note
 
Zakonik Zajednice o vizama uspostavlja se Uredbom (EZ-a) br. 810/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije