struna search engine

image shadow

kodeks profesionalne etike revizora

PDF ispis
definition
 

kodeks koji predstavlja pravila ponašanja kojih se revizori moraju pridržavati kako svojim postupcima ne bi narušili dignitet revizijske profesije

vrela
context
 
Prema Zakonu o reviziji revizija se obavlja u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima koje je prevela i objavila Komora, pravilima revizijske struke, te drugim pravilima i propisima, poštujući Kodeks profesionalne etike revizora.
vrela
synonyms
 

admitted term: kodeks etike profesionalnih računovođa

equivalents
 

english: code of professional ethics for auditors, code of ethics for professional accountants

note
 
Kodeks profesionalne etike revizora donosi institut za reviziju na temelju općih etičkih pravila i kumuliranoga iskustva revizije. Hrvatska revizorska komora prevela je i objavila Kodeks etike profesionalnih računovođa koji je objavila Međunarodna federacija računovođa (IFAC) kao minimum zahtjeva koje bi trebale prihvatiti sve članice IFAC-a.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja