struna search engine

image shadow

knjiga inventara

PDF ispis
definition
 

pomoćna poslovna knjiga u koju se bilježe promjene vezane uz dugotrajnu materijalnu imovinu

vrela
context
 
Upravo zbog sadržaja koji prikazuje, za knjigu inventara možemo reći da prati imovinu od datuma njezine nabave pa do datuma njezina otuđenja.
vrela
synonyms
 

admitted term: knjiga osnovnih sredstava

equivalents
 

english: property, plant and equipment ledger

note
 
Knjiga inventara jest pomoćna poslovna knjiga u kojoj se dugotrajnoj materijalnoj imovini dodjeljuje inventarski broj i koja je veza s analitičkim knjigovodstvom dugotrajne materijalne imovine.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja