struna search engine

image shadow

knjiga blagajne

PDF ispis
definition
 

pomoćna poslovna knjiga u koju se svakodnevno upisuju primitci i izdatci novca iz blagajne

vrela
context
 
Temeljni dokumenti na osnovu kojih se obavlja upisivanje u ovu pomoćnu knjigu jesu blagajničke uplatnice i isplatnice. Na osnovu tih dokumenata blagajnik „pravda” saldo novca u blagajni, koje mora biti jednako razlici ukupnih primitaka i ukupnih izdataka gotovine. Upravo zbog tih razloga knjiga blagajne zaključuje se na kraju svakog radnog dana.
vrela
synonyms
 

admitted term: blagajnički izvještaj

equivalents
 

english: cash ledger, petty cash book

german: Kassenbuch, Zahlstelle

italian: cassa di anticipi

slovene: račun izločenih sredstev, blagajniška knjiga predplačil

abbreviations and acronyms
 

english: PCB

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja