struna search engine

image shadow

ključna revizijska pitanja

PDF ispis
definition
 

revizijska pitanja koja su po revizorovoj profesionalnoj prosudbi od najveće važnosti u reviziji financijskih izvještaja tekućega razdoblja

vrela
context
 
Zahtijevanje da revizori priopće ključna revizijska pitanja u revizorovom izvješću može također poboljšati komuniciranje između revizora i onih koji su zaduženi za upravljanje o tim pitanjima i može povećati pozornost koju pridaju menadžment i oni koji su zaduženi za upravljanje objavama u financijskim izvještajima na koje se daju pozivi u revizorovu izvješću.
vrela
equivalents
 

english: key audit matters

note
 
Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja definirano je Međunarodnim revizijskim standardom 701, koji se primjenjuje u revizijama financijskih izvještaja kotirajućih subjekata u okolnostima kada revizor inače odluči priopćiti ključna revizijska pitanja u revizorovu izvješću te kada zakon ili regulativa zahtijeva od revizora da priopći ključna revizijska pitanja u revizorovu izvješću.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja