struna search engine

image shadow

kleistotecij

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

askokarp u kojemu se nalaze aski koji se oslobađaju njegovim pucanjem

vrela
synonyms
 

admitted term: kleistokarp, klejstokarp

equivalents
 

english: cleistothecium

german: Cleistothecium, Kleistothecium

latin: cleistothecium

french: cléistothèce

note
 
Kleistotecij je karakterističan je za neke gljive iz razdjela Ascomycota (Erysiphaceae i dr.).
attachment
 
kleistotecij
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini