struna search engine

image shadow

klauzula fleksibilnosti

definition
 

odredba prema kojoj u slučaju potrebe djelovanja Unije u okviru politika utvrđenih Ugovorima radi postizanja jednoga od ciljeva utvrđenih Ugovorima, a za koje Ugovorima nisu predviđene potrebne ovlasti, Vijeće jednoglasnom odlukom na prijedlog Komisije i uz prethodnu suglasnost Europskoga parlamenta usvaja odgovarajuće mjere

vrela
equivalents
 

english: flexibility clause

german: Flexibilitätsklausel

french: clause de flexibilité

note
 
U skladu s načelom dodjeljivanja Unija ima samo one nadležnosti koje su joj izričito dodijeljene Ugovorima radi ostvarivanja ciljeva propisanih Ugovorima. Čl. 352. UFEU-a (ex čl. 308. UEZ-a) daje Uniji mogućnost ostvarivanja određenih nadležnosti koje joj nisu izričito dane Ugovorima, a bez potrebe promjene Ugovora. Treba napomenuti da u stranoj i domaćoj pravnoj literaturi ne postoje ujednačeni nazivi za ovaj pojam, nego se upotrebljavaju različiti nazivi.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije