struna search engine

image shadow

klasa

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

osnovni matematički objekt koji je širi od pojma skupa, a određuju ga skupovi koji ga čine

equivalents
 

english: class

french: classe

russian: класс

subordinate terms
 
prava klasa
note
 
Klasa je poopćeni skup koji može biti veći nego bilo koji skup.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi