struna search engine

image shadow

kelat

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

kemijski spoj koji tvori heterociklički prsten u kojemu je jedan metalni ion povezan s barem dvama nemetalnim atomima u molekuli liganda

equivalents
 

english: chelate

german: Chelat

french: chélate

subordinate terms
 
kelatno sredstvo
classification
 

polje: strojarstvo
grana: proizvodno strojarstvo
projekt: Hrvatsko strukovno nazivlje iz područja korozije i zaštite materijala