struna search engine

image shadow

kauda

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

nastavak na zatku lisnih ušiju u obliku kratkoga repa

equivalents
 

english: cauda

latin: cauda

attachment
 
kauda
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini