struna search engine

image shadow

kateta

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

stranica uz pravi kut pravokutnoga trokuta

equivalents
 

english: leg

subordinate terms
 
nasuprotna kateta, priležeća kateta
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi